Bioenergi

Energi fra skogen i form av flis er etter vår mening den mest miljøvennlige løsningen. Denne energien er:

- CO2-nøytral

- kortreist

- fornybar

 

I tillegg gir det arbeidsplasser og fortjeneste lokalt.

 

Man oppnår også at det blir avsetning på trevirke fra skogen som det ellers ikke er noen mulighet å utnytte.

 

Gjengroing av skog er i utgangspunktet negativt, men det har også positive sider: Det er et potensial til nye arbeidsplasser og råstoff til miljøvennlig energi –BIOENERGI. Ved å bygge opp logistikk og videreforedling på skogsflis til brensel, kan landbruket bli en leverandør av varme og brensel som er miljøvennlig.

Det er med andre ord snakk om en ”vinn-vinn” situasjon.

Utfordringen ligger i å få lønnsomhet i alle ledd. Bioenergi må bli konkurransedyktig på pris mot strøm og olje.

 

 

Linnk til video fra

Ung Energi post@orkla-trebrensel.no  -  Ressveien 58, 7336 Meldal  -  tlf. 918 11 623