Årets entreprenør i Meldal

Orkla Trebrensel AS med Kråkhaugen Flisterminal! 
Prisen er på kr 20.000,- samt blomster og diplom. Prisen deles ut i kommunestyret.
 
Formålet med prisen er å stimulere til nyskaping og vekst i Meldal kommune.
Begrunnelse Årets Entreprenør i Meldal i 2011:
 
"Orkla Trebrensel AS med Kråkhaugen Flisterminal er en nyskapende bedrift i et spennende marked.
Etableringen av denne bedriften er målrettet i forhold til både nasjonale og internasjonale klimamål, eksempelvis:
  • fornybar energi
  • bekjempe gjengroing
  • utnyttelse av lokale ressurser
Etableringen er i tråd med kommunens vedtatte klima- og energiplan.
Gjennom sin etablering har bedriften oppfylt flere av kriteriene for prisen."
 
Ivar Syrstad
- ordfører
 

Les mer om utnevnelsen i lokalavisa
Sør-Trøndelag. post@orkla-trebrensel.no  -  Ressveien 58, 7336 Meldal  -  tlf. 918 11 623