Kråkhaugen Flisterminal

Vår terminal ligger i Meldal ved Fv 700 melleom Grefstad og Løkken Verk, øverst i Bergslia.

Tegnet av Knut Erik Ree.

Kontruksjon: modernisrt grindbygg

Den er bygget på dugnad av foretakets egene aksjonærer, til sammen 2.163 arbeidstimer.

Egen lasterampe og rundkjøring både for tømmerbil og krokbil med containere

Terminalen rommer 4.000 m3 flis. post@orkla-trebrensel.no  -  Ressveien 58, 7336 Meldal  -  tlf. 918 11 623